Skip to content

Wettelijke Kennisgeving

 

LEES DEZE MEDEDELING ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DE SITE GEBRUIKT, HET REGULEERT UW GEBRUIK VAN DE SITE EN VAN ALLE CONTENT BINNEN DEZE SITE.

Algemeen

Deze website (exclusief gelinkte sites) wordt beheerd door

Unilever UK Limited

Geregistreerd in Engeland en Wales, nr. 334527

Statutaire zetel: Unilever House, Springfield Drive, Leatherhead, Surrey, KT22 7GR, UK (hierna te noemen "" Unilever "")

De site is toegankelijk vanuit verschillende andere landen over de hele wereld. Elk van deze plaatsen heeft wetten die kunnen verschillen van die van het Verenigd Koninkrijk. Door de site te bezoeken, gaan u en wij ermee akkoord dat de wetten van Engeland en Wales van toepassing zijn op alle zaken die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik en de inhoud van deze site, tenzij we specificeren dat de wetgeving van een ander land van toepassing is op bepaalde aspecten van deze site . U stemt er ook mee in dat, tenzij wij anderszins bepalen, de rechtbanken van Engeland en Wales niet-exclusieve jurisdictie hebben met betrekking tot dergelijke aangelegenheden.

Toepassing

Deze site is alleen bedoeld voor personen in het Verenigd Koninkrijk en informatie over producten, services en aanbiedingen zijn alleen van toepassing op dit land. Er wordt geen verklaring of garantie gegeven dat de content van deze site geschikt, beschikbaar of relevant is voor een andere locatie. Personen in andere landen verwijzen wij naar de Unilever PLC / N.V. website  http://www.unilever.com

Auteursrechten

Copyright © 2011 Unilever. Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze site zijn eigendom van Unilever en de aan haar gelieerde bedrijven of worden opgenomen met de toestemming van de relevante eigenaar. Verwijzingen naar gelieerde ondernemingen of gelieerde bedrijven omvatten alle leden van de Unilever-groep. Het is toegestaan door deze site te bladeren en fragmenten te reproduceren door middel van afdrukken, downloaden naar een harde schijf en door distributie aan andere mensen, maar in alle gevallen voor informatieve doeleinden en op voorwaarde dat de bovenstaande copyrightkennisgeving in al dergelijke reproducties voorkomt. Geen enkele reproductie van enig deel van de site mag worden verkocht of gedistribueerd voor commerciële doeleinden en mag ook niet worden gewijzigd of opgenomen in andere werken of publicaties, hetzij in gedrukte vorm of in elektronische vorm, waaronder het plaatsen op een andere site. Er wordt geen andere licentie of recht verleend.

 Handelsmerken

Alle handelsmerken die op deze site worden weergegeven, zijn eigendom van of worden onder licentie gebruikt door Unilever en zijn dochterondernemingen. Het ongeoorloofd gebruik van enig handelsmerk op deze site is ten strengste verboden.

Beschikbaarheid van Producten

Verwijzing naar een product of dienst op de site vormt geen aanbod om dat product of die service te verkopen of te leveren. Specifiek advies over de beschikbaarheid en geschiktheid van een bepaald product of dienst moet vóór aankoop worden ingewonnen.

Inzendingen

 Het is het beleid van Unilever om geen ongevraagde suggesties voor productverbeteringen, nieuw productidee of marketingideeën van buiten het bedrijf te accepteren. Alle ongevraagde suggesties of informatie die u ons stuurt, inclusief recepten, worden behandeld als niet-gepatenteerd en niet-vertrouwelijk en worden het eigendom van Unilever zonder compensatie, voor exclusief gebruik naar onze onbeperkte discretie.

Inhoud

 De informatie op deze site is te goeder trouw opgenomen, maar is uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden. Er mag niet op worden vertrouwd voor enig specifiek doel en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid ervan. Geen enkele informatie op deze site vormt een uitnodiging om te beleggen in een lid van de Unilever-groep en moet ook niet worden gebruikt als basis voor enige investeringsbeslissing. Noch Unilever, noch enige gelieerde onderneming, noch zijn of haar functionarissen, werknemers of agenten zijn aansprakelijk voor enig verlies, schade of kosten die voortvloeien uit toegang tot of gebruik van deze site of een daaraan gekoppelde site, inclusief, maar niet beperkt tot, enig verlies van winst, indirecte, incidentele of gevolgschade. We behouden ons het recht voor om eventuele wijzigingen en correcties op deze site aan te brengen wanneer wij dit gepast achten en zonder kennisgeving in overweging te nemen.

 Gelinkte Sites

 Op verschillende plaatsen op de site kunt u automatische links naar andere internetsites aangeboden krijgen die relevant zijn voor een bepaald aspect van deze site. Dit betekent niet dat Unilever noodzakelijkerwijs is gekoppeld aan een van deze andere sites of hun eigenaren. Hoewel het de bedoeling van het bedrijf is dat u deze andere sites van belang vindt, hebben noch het bedrijf, zijn gelieerde ondernemingen, noch zijn of haar functionarissen, werknemers of agenten een verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van welke aard dan ook voor deze andere sites of informatie die erin is opgenomen en waarvan er geen zijn geverifieerd of goedgekeurd door het bedrijf of zijn gelieerde ondernemingen. Als u op enig moment merkt dat u een andere site hebt bezocht, kunt u terugkeren naar deze site door op de pijl "Vorige" te klikken of door het webadres in te voeren.

Privacybeleid

1. Verantwoordelijke voor verzameling persoonsgegevens 
Deze site is ontworpen voor inwoners van het Verenigd Koninkrijk. De verantwoordelijke voor persoonsgegevens die via deze website worden verzameld, is

Geregistreerd in.. 

We doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen en te voldoen aan de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze Privacypagina schetst het type informatie dat door ons op deze website wordt verzameld, en hoe we het gebruiken en beschermen. Deze verklaring schetst ook uw rechten met betrekking tot gegevensbescherming en vertelt u hoe u contact met ons kunt opnemen. Deze verklaring is alleen van toepassing op deze website. Het is bijvoorbeeld niet van toepassing op banners, advertenties of promoties die we mogelijk sponsoren of waarvan we deelname hebben op websites die eigendom zijn van derden.

2. Persoonsgegevens en gebruik

(a) Wat we verzamelen en waarom

Wanneer we verwijzen naar 'persoonsgegevens', bedoelen we informatie die we van u verzamelen, van waaruit u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Meestal kan dit uw naam, adres, telefoonnummer (inclusief mobiel nummer), creditcardinformatie, schermnaam, e-mailadres, leeftijd, geslacht en gezinsstatus omvatten, maar het kan ook andere informatie bevatten zoals winkelgewoonten en voorkeuren en leefstijldetails zoals hobby's en interesses. We verzekeren u dat we geen persoonlijke gegevens zullen verzamelen van uw bezoeken aan onze site, tenzij u deze informatie vrijwillig verstrekt.

Wanneer u via deze website persoonsgegevens aan ons verstrekt, zal het duidelijk zijn waarvoor we de gegevens gaan gebruiken en zullen we uw toestemming voor dergelijk gebruik vragen. We zullen het dan alleen voor dergelijke doeleinden gebruiken. Typische doelen zijn als volgt:

(i) Beantwoorden van uw vragen

Wanneer u ons persoonlijke gegevens stuurt binnen de context van een vraag (bijvoorbeeld over het bedrijf, of de producten of diensten, of de kwaliteit of beschikbaarheid), gebruiken we de gegevens die u verstrekt om te reageren op uw vraag . In sommige gevallen kan het nodig zijn om uw gegevens te delen met andere leden van de Unilever-groep of met andere externe gegevensverwerkers.

(ii) Deelname aan een competitie

We kunnen persoonlijke gegevens die in een deelnameformulier zijn ingediend voor een wedstrijd/competitie, gebruiken voor het beheer van de competitie in overeenstemming met de regels ervan. Dergelijke regels kunnen de publicatie vereisen van de (ingekorte) identiteitsgegevens van winnaars en kunnen van de winnaars eisen dat ze deelnemen aan toekomstige publiciteit. De competitie kan namens ons worden beheerd door derden, die mogelijk toegang hebben tot de gegevens die u indient (zie Gegevensverwerkers).

(iii) Het compleet maken van een contract/ bestelling

We kunnen de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt bij het bestellen van goederen of diensten bij ons gebruiken voor het uitvoeren van die bestelling, en het kan voor ons noodzakelijk zijn om dergelijke gegevens met derden te delen, zoals de kaartbetalingsdienstverlener of de vervoerder van goederen.

(iv) Toekomstige gerichte markteting

Wanneer u ervoor kiest om dergelijk materiaal te ontvangen, zullen wij u van tijd tot tijd informatie en / of aanbiedingen sturen over onze goederen en / of diensten waarvan wij denken dat ze voor u interessant kunnen zijn. Als u akkoord gaat, kunnen we uw gegevens ook delen met of doorgeven aan andere bedrijven in de Unilever Group en andere zorgvuldig geselecteerde bedrijven die u mogelijk informatie en / of aanbiedingen over hun goederen / diensten willen sturen, zoals vermeld op het moment dat wij uw gegevens hebben verzameld. U kunt zich echter op elk moment afmelden voor dergelijke toekomstige contacten ("opt-out").

(b) Verwerking buiten de EER

Deze website wordt gehost in de Verenigde Staten. De Verenigde Staten hebben momenteel geen federale wet die persoonsgegevens beschermt, maar de hostingorganisatie is contractueel verplicht om maatregelen te nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen en om dergelijke gegevens niet te verwerken, behalve in overeenstemming met onze instructies. Elke toekomstige hostingorganisatie die in verband met deze site wordt gebruikt, is eveneens gebonden.

3. Gegevensverwerkers

Soms kunnen we derden behouden om gegevens die we op onze websites verzamelen, inclusief uw persoonlijke gegevens, te verwerken of te analyseren. De website kan bijvoorbeeld worden onderhouden of gehost door een gespecialiseerd IT-dienstenbureau en competities kunnen worden beheerd door een agentschap voor verkooppromotie. Als u daarnaast een product of dienst bij ons bestelt, kunnen we persoonlijke gegevens delen met leveranciers en andere derde partijen om betaling en levering van een dergelijk product of dergelijke service toe te staan. Deze leveranciers en andere derden zijn contractueel verplicht om uw persoonlijke gegevens niet te gebruiken op een andere manier dan door ons is aangegeven.

4. Veiligheid

We nemen redelijke voorzorgsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beveiligen en vereisen dat externe verwerkers hetzelfde doen. Alle persoonlijk identificeerbare informatie is onderworpen aan beperkte toegang om ongeoorloofde toegang, wijziging of misbruik te voorkomen. Houd er echter rekening mee dat we uw persoonlijke gegevens kunnen vrijgeven indien dit wettelijk vereist is, of door een huiszoekingsbevel, dagvaarding of rechterlijk bevel.

5. Cookies enz.

(a) Gebruik van cookies

Een cookie is een tekstuele reeks informatie die een website overdraagt naar het cookiebestand van de browser op de harde schijf van uw computer, zodat de website zich kan herinneren wie u bent.
Een cookie bevat meestal de naam van het domein waarvan de cookie afkomstig is, de 'levensduur' van de cookie en een waarde, meestal een willekeurig gegenereerd uniek nummer.

Wanneer u onze website bezoekt, sturen wij u een cookie. Cookies kunnen op de volgende manieren worden gebruikt:

Om ons te helpen u te herkennen als een unieke bezoeker (slechts een cijfer) wanneer u terugkeert naar onze website en om ons in staat te stellen inhoud of advertenties aan te passen aan uw interesses of om te voorkomen u herhaaldelijk dezelfde advertenties te laten zien. Om anonieme, geaggregeerde statistieken samen te stellen die ons in staat stellen om te begrijpen hoe gebruikers onze site gebruiken en om ons te helpen de structuur van onze website te verbeteren. We kunnen u niet persoonlijk op deze manier identificeren.
Op deze website kunnen twee soorten cookies worden gebruikt; "sessiecookies", dit zijn tijdelijke cookies die in het cookiebestand van uw browser blijven totdat u de website verlaat, en "permanente cookies", die veel langer in het cookiebestand van uw browser blijven (hoewel hoelang afhankelijk is van de levensduur van de specifieke cookie).

(b) Gebruik van webbakens

Sommige van onze webpagina's kunnen elektronische afbeeldingen bevatten die bekend staan als webbakens (ook bekend als clear gifs) waarmee we gebruikers kunnen tellen die deze pagina's hebben bezocht. Webbakens verzamelen slechts beperkte informatie, waaronder een cookienummer, tijd en datum van een paginaweergave en een beschrijving van de pagina waarop de webbeacon zich bevindt. We kunnen ook webbakens plaatsen die zijn geplaatst door externe adverteerders. Deze webbakens bevatten geen persoonlijk identificeerbare informatie en worden alleen gebruikt om de effectiviteit van een bepaalde campagne bij te houden. Omdat webbakens hetzelfde zijn als elk ander inhoudsverzoek dat is opgenomen in het recept voor een webpagina, kunt u zich niet afmelden of weigeren. Wanneer ze in combinatie met cookies worden gebruikt, kunnen ze echter ondoeltreffend worden gemaakt door cookies af te wijzen of door de cookie-instelling in uw browser te wijzigen.

(c) Reclame door derden

We kunnen een derde partij gebruiken om advertenties op onze website te plaatsen. Aan deze advertenties kunnen cookies worden gekoppeld om de adverteerder in staat te stellen het aantal anonieme gebruikers te volgen dat op de campagne reageert. We hebben geen toegang tot of controle over cookies geplaatst door derden.

(d) Cookies uitschakelen / inschakelen

U hebt de mogelijkheid om cookies te accepteren of te weigeren door de instellingen in uw browser aan te passen. Het is echter mogelijk dat u niet alle interactieve functies van onze site kunt gebruiken als cookies zijn uitgeschakeld.

Er zijn een aantal manieren om cookies te beheren. Als u verschillende computers op verschillende locaties gebruikt, moet u ervoor zorgen dat elke browser is aangepast aan uw cookievoorkeuren. Sommige moderne browsers hebben een functie waarmee het privacybeleid van de website kan worden geanalyseerd en waarmee een gebruiker zijn privacybehoeften kan regelen. Deze staan bekend als "P3P" -functies (platform Privacyvoorkeuren). U kunt eenvoudig alle cookies verwijderen die zijn geïnstalleerd in de cookiemap van uw browser. Bijvoorbeeld als u Microsoft Windows Explorer gebruikt:

Open 'Windows Verkenner' Klik op de knop 'Zoeken' op de werkbalk Typ 'cookie' in het zoekvak voor 'Mappen en bestanden' Selecteer 'Deze computer' in het vak 'Zoeken in' Klik op 'Nu zoeken' Dubbelklik op de mappen die worden gevonden 'Selecteer' een cookiebestand Druk op de knop 'Verwijderen' op uw toetsenbord
Wanneer u geen gebruik maakt van Microsoft Windows Explorer , moet u "cookies" selecteren in de "Help" -functie voor informatie over waar u uw cookiemap kunt vinden.

6. Unilever Groep 
Wij zijn lid van de Unilever PLC / NV-groep.

De Unilever PLC / NV-groep is een van 's werelds grootste consumentenproduct groepen, die een breed assortiment voedingsmiddelen en producten voor huishoudelijke en persoonlijke verzorging op de markt brengen. Ons doel is om wereldwijd aan de dagelijkse behoeften van mensen te voldoen.

Unilevers belangrijkste groepsmaatschappijen en hun merken in het Verenigd Koninkrijk zijn

  Merken:

Unilever Unlimited

Nederland

Huishoudelijk: Persil, Surf, Comfort, Cif, Domestos

Gezondheid en Beauty: Dove, Sure, Lynx, Impulse, Timotei, Sunsilk, Vaseline, Lux, Pond’s

IJs:Wall's, Magnum, Cornetto, Feast, Solero, Carte D'Or, Ben & Jerry’s, Viennetta

Voedingswaren:Flora, Flora pro.activ, Hellmann's, PG tips, Bertolli, Pot Noodle, Colman's, Knorr, I can't Believe it’s not Butter!,

Slim.Fast, Bovril, Elmlea, Marmite, Peperami, Stork

 

7. Uw rechten

Volgens de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming zijn uw rechten onder meer:

(a)een recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens waarmee u eerder instemde in te trekken;

(b)een recht op een kopie van de persoonlijke gegevens die we over u bewaren (wij behouden ons het recht voor om een kleine vergoeding in rekening te brengen voor de uitoefening van dit recht);

(c)een recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens met het oog op direct marketing.

(d)het recht om onjuiste persoonlijke gegevens die we over u hebben te corrigeren.

8.Contact punten 
Als u een probleem met gegevensbescherming bij ons wilt melden of uw wettelijke rechten wilt uitoefenen, neemt u contact met ons op:

Email ons hier